محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی(مترجم حسینان)

توضیحات محصول

مقاله ی ترجمه شده :محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی(مترجم حسینان)

چکیده:

 این مقاله به بررسی تاثیری که حسابرسان مستقل اقتصادی بر محتوای داده های ناشی از شرکت هایی که حسابرسان در اروپا گزارش میدهند، میپردازد.این مقاله پژوهشی است که در آن 80 کارمند با تجربه وام ده اسپانیایی از دومین بانک تجارتی بزرگ اروپا، درخواست وام را تحت دو برنامه وام دهی بررسی میکنند. 1) وام گیرندگان عمده نظرات بی کیفیت دریافت میکنند اما نظرات شرکت های جدید که تعدیل شده اند دریافت میکنند.

2) وام گیرندگان عمده نظرات شرکت های رو به رشد را دریافت میکنند. حسابرسی اقتصاد آزاد با فراهم سازی خدمات غیرحسابرسی سنجیده می شود. ما در میابیم ک گزارشات حسابرسی شرکت های رو به رشد با صلاحیت،به عنوان نشانه های هشدار اولیه تعبیر میشوند. اگرچه تدارکات NAS به عنوان دومین مکانیزم منظم عمل میکند که تردیدهای کارمندان وام ده را در مورد شرایط نامناسب ولی تعدیل یافته شرکت های رو به رشد به جریان می اندازد.از این رو شواهدی داریم که در آن نبود حسابرس بر ماهیت گزارش حسابرسی تاثیر منفی عمده ای دارد. یافته هایمان پیامدهای بسیار مهمی را برای تنظیم کنندگان اروپایی دارد ک بطور رایج در ایجاد ساختار تعدیل یافته مستقل حسابرسی مشابه به ایالات متحده در آمریکا توجه ویژه دارد.

مقدمه: یک داده قابل توجه بر تصمیمات وام دهی، صورتحساب مالی وام گیرندگان است که به مامرین وام دهنده این امکان را میدهد که نقدینگی رایج، پیش بینی نقدینگی آینده، و سنجش توانایی سرویس های وام دهی را ارزیابی کنند. بدلیل اینکه صورتحساب های مالی نقش اساسی را در فرآیند ارزیابی وام دارند، صحت و اعتبار صورتحسابهای مالی جزء نگرانیهای بزرگ مامرین وام ده می باشد،در نتیجه مامورین وام ده بر گزارشات حسابرسی به عنوان اولین منبع داده های مالی تکیه میکنند.جاییکه حسابرس تردیداتی در مورد توانایی شرکت مشتری برای ادامه ی فعالیت خود در سال آینده دارد،این داده ها در مورد نظرات شرکت های رو به رشد می تواند موثر باشد.نظرات شرکت های رو به رشد بایستی به مامورین وام ده به حدی مفید باشد که اطلاعات اضافی در مورد آینده نقدینگی وام گیرندگان ارائه دهد یا توجه مامورین وام ده را بر تاثیر نامعلوم بودن نقدینگی آینده معطوف دارد.شفافیت و آشکار کردن مطالب نامعلوم موارد مهمی بر جلوگیری از گزارشات حسابرسی در شرکت های رو به رشد است.تحقیقات رفتاری نشان دهنده ی تاثیر گزارشات حسابرسی شرکت های رو به رشد بر تصمیمات وام دهی است. یافته های مطالعات تجربی اخیر قطعی نیست.در حالیکه چندین مقاله دریافته اند که گزارشات حسابرسی مناسب هیچ اطلاعات موثقی را ارائه نمیدهد.که برای کاربران صورتحساب های مالی موثر باشد.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول