بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه تبريز

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقيق.....................

مقدمه .........................................

بيان مساله ....................................

اهميت و ضرورت تحقيق ...........................

اهداف تحقيق ...................................

- هدف كلي......................................

- هدف جزئي.....................................

فرضيه هاي تحقيق ...............................

محدوديت هاي تحقيق .............................

- محدوديت هاي قابل كنترل.......................

- محدوديت هاي غير قابل كنترل ..................

تعريف واژگان ..................................

فصل دوم- مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق ...........

 مقدمه ........................................

بهره وري ......................................

آمار ..........................................

- آمار اماكن و تاسيسات ورزشي ..................

- زمان بهره برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي ...

- آمار منابع انساني ...........................

پايه هاي علمي .................................

- تحقيقات انجام شده در داخل كشور ..............

- تحقيقات خارج از كشور ........................

فصل سوم .......................................

مقدمه .........................................

روش تحقيق .....................................

جامعه آماري و نمونه آماري .....................

روش جمع آوري اطلاعات و وسيله جمع آوري ..........

روش تجزيه تحليل اطلاعات ........................

فصل چهارم .....................................

فصل پنجم ......................................

مقدمه .........................................

يافته هاي تحقيق ...............................

بحث و نتيجه گيري ..............................

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول