جداسازی مالکیت و کنترل و اجتناب از مالیات بر شرکت سهامی

توضیحات محصول

جداسازی مالکیت و کنترل و اجتناب از مالیات بر شرکت سهامی

چکیده فارسی

 ما امتحان میکنیم که آیا تغییر در جداسازی مالکیت و کنترل تمرین های مالیاتی شرکت های خصوصی را با ساختارهای مالکیت مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. فاما و جنسن، میگویند که وقتی مالکیت برابر و تصمیم گیری متحد به تعداد کمی از تصمیم گیرندگان تمرکز دارند، این مدیران مالک احتمالا بیشتر از ریسک دوره خواهند کرد و بنابراین کمتر مایل خواهند بود تا در پروژه های ریسک دار سرمایه گذاری کنند. چون اجتناب از مالیات یک فعالیت ریسک دار است که میتواند هزینه های زیادی را متحمل یک شرکت کند، ما پیش بینی می کنیم که شرکت ها با تمرکز بیشتر بر روی مالکیت و کنترل، و بنابراین مدایرانی که بیشتر از ریسک دوری می کنند، از مالیات درآمدی کمتر نسبت به شرکت ها با تمرکز مالکیت و کنترل کمتر، اجتناب می ورزند. نتایج ما با این پیش بینی ها سازگار هستند. هرچند ما همچنین یک توضیح رقابتی را برای این یافته ها در نظر می گیریم. مخصوصا ما این را آزمایش می کنیم که آیا شرکت های خصوصی خاصی از هزینه های ناچیز کمتر برنامه ریزی مالیات نفع میبرند که اجتناب از مالیات درآمد بیشتری را آسان می کند. نتایج ما با هزینه های ناچیز اجتناب مالیات و جداسازی مالکیت و کنترل تمرین های مالیات بر شرکت های سهامی، مطابقت دارد.


 

بخشی از ترجمه مقدمه

در این مطالعه ما اثر ساختار مالکیت در اجتناب مالیات بر شرکت های سهامی را بررسی می کنیم. شکلفورد و شولین، نشان میدهند که اطلاعات کمی درباره تفاوت های بخش-متقاطع در رضایت شرکت ها برای به حداقل رساندن مالیات ها بدست آمده است. آنها نشان میدهند که کنترل داخلی یک عامل مهم اما ساختاری علی البدل میباشد که بر روی اجتناب از مالیات بر شرکت های سهامی تاثیر می گذارد. ما از نمونه بی نظیر شرکت ها با برابری مالکیت-خصوصی بهره میگیریم بجز بدهی های تجارت-عمومی و آزمایش اینکه آیا تغییر در جداسازی مالکیت و کنترل اجتناب مالیات درآمدی را در شرکت های خصوصی تحت تاثیر قرار میدهد.
نمونه ما شامل شرکت های خصوصی است که اغلب دارای مالکان مدیری هستند و شرکت های خصوصی که بوسیله شرکت های برابری خصوصی اداره می شوند. در نتیجه، تحقیق ما تغییر اساسی در جداسازی مالکیت و کنترل را نشان می دهد که در تناسب سهام مالک بوسیله مدیران شرکت نشان داده می شود. بعلت بدهی های عمومی آنها، شرکت های نمونه نیازمند این هستند که اظهارات مالی را با کمیسیون تبالدل و امنیت ضبط کنند. این پرونده ها به ما اجازه میدهند که از اطلاعات مالی حسابرسی استفاده کنیم و تمرین های مالیات بر شرکت های سهامی را آزمایش کنیم درحالیکه نیاز به گزارشات مالی را ثابت نگه می داریم. بعلاوه، چون شرکت های خصوصی در نمونه ما، نسبت به بررسی عمومی کمتری نسبت به شرکت های تجارت-عمومی می باشند، آنها فشار کمتری بر روی تصمیمات گزارشات مالی و فشار بیشتری بر روی تصمیمات گزارشات مالیاتی مربوط به شرکت های عمومی قرار می دهند. همه این خصوصیات نیروی تست های تجربی ما را افزایش می دهند.
تحلیل اول ما، اجتناب مالیات درآمدی مالکیت-مدیریت را با شرکت های خصوصی   مقایسه می کند. ما پیش بینی می کنیم که شرکت های مدیریت-مالکیت از مالیات کمتر نسبت به شرکت های   اجتناب می ورزند چون شرکت های مالکیت-مدیریت نالکیت متمرکز و کنترل بیشتری نسبت به شرکت های   دارند. پیش بینی ما بر اساس تئوری فاما و جنسن می باشد که وقتی که مالکیت برابری و تصمیم گیری مشارکتی در حیطه تعداد کمی تصمیم گیرنده متمرکز می شود، این مالکان-مدیران احتمالا بیشتر از ریسک دوری خواهند کرد و بنابراین کمتر مایل خواهند بود که در پروژه های ریسک دار سرمایه گذاری کنند. چون اجتناب مالیاتی یک فعالیت ریسک دار است که میتواند هزینه های زیادی را بر شرکت ها و مدیران آنها متحمل سازد، ما حدس می زنیم که شرکت ها با مالکیت متمرکز تر و کنترل بیشتر، از مالیات درآمدی کمتری نسبت به شرکت ها با مالکیت با تمرکز کمتر و کنترل کمتر، اجتناب می ورزند. چون شرکت های PE بصورت اتفاقی شرکت ها را برای بدست آوردن انتخاب نمی کنند، ما از روند کاهش انتخاب بالقوه طرفداری ها در نمونه شرکت های خصوصی مالکیت-مدیریت و   خود پیروی می کنیم. با استفاده از رویه هکمن، و چندین سنجش اجتناب مالیات بر شرکت های سهامی، ما پی می بریم که مالکیت و کنترل شرکت های مالکیت-مدیریت ریسک های مالیاتی کمتری را متحمل می شوند.
 

 

چکیده لاتین

We examine whether variation in the separation of ownership and control influences the tax practices of private firms with different ownership structures. Fama and Jensen (1983) assert that when equity ownership and corporate decision-making are concentrated in just a small number of decision-makers, these owner-managers will likely be more risk averse and thus less willing to invest in risky projects. Because tax avoidance is a risky activity that can impose significant costs on a firm, we predict that firms with greater concentrations of ownership and control, and thus more risk averse managers, avoid less income tax than firms with less concentrated ownership and control. Our results are consistent with these expectations. However, we also consider a competing explanation for these findings. In particular, we examine whether certain private firms enjoy lower marginal costs of tax planning, which facilitate greater income tax avoidance. Our results are consistent with the marginal costs of tax avoidance and the separation of ownership and control both influencing corporate tax practices.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول