بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت

توضیحات محصول

عنوان                                       صفحه

فصل اول

مقدمه .........................................

موضوع تحقيق ...................................

 فايده ، هدف و اهميت تحقيق ....................

فرضيه تحقيق ...................................

 تعريف اصطلاحات ................................

 تعريف عملياتي ................................

فصل دوم

 پيشينه تحقيق .................................

 تاريخچه تعليم و تربيت ........................

 تعليم و تربيت در جوامع بدوي ..................

سنت آفريقايي در تعليم و تربيت .................

 پيدايش مدارس .................................

 رابطه‌ي يك جانبه‌ي استاد و شاگرد ...............

سنت آسيايي در تعليم و تربيت ...................

تعليم و تربيت اسلامي ...........................

ظهور عصر جديد .................................

 انقلاب صنعتي ..................................

 در آستانه‌ي عصر حاضر ..........................

 اوضاع كنوني ..................................

 شيوه تدريس در گذشته ..........................

 ماهيت روش تدريس ..............................

 عوامل موثر تدريس .............................

1- ويژگي‌هاي شخصيتي و علمي معلم ................

الف ) تاثير شخصيت و رفتار معلم بر فرآيند تدريس

ب) تاثير شخصيت علمي معلم بر فرآيند تدريس ......

2- ويژگي‌هاي شاگردان و تاثير آن بر فرايند تدريس

3- تاثير برنامه و ساخت نظام آموزشي ، بر فرآيند تدريس    

4- تاثير فضا و تجهيزات آموزشي بر فرايند تدريس .

روشهاي مختلف تدريس ............................

 انواع روشهاي سنتي تدريس ......................

روش حفظ و تكرار ...............................

 روش سخنراني ..................................

 مراحل اجراي روش سخنراني ......................

 مرحله‌ي اول : آمادگي براي سخنراني .............

 مرحله‌ي دوم :مقدمه سخنراني ....................

 مرحله‌ي سوم: متن و محتواي سخنراني .............

مرحله‌ي چهارم: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري .............

 روش پرسش و پاسخ ..............................

 روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متكي است ...........

روش نمايشي ....................................

 مراحل اجراي روش نمايشي .......................

 روش ايفاي نقش ................................

مراحل اجراي روش ايفاي نقش .....................

روش گردش علمي .................................

روش بحث گروهي .................................

 روش آزمايشي ..................................

روشهاي تدريس جديد .............................

 روشهاي آموزش انفرادي .........................

 آموزش برنامه‌اي (PI) ...........................

آموزش به وسيله كامپيوتر ( CAI).................

آموزش انفراي تجويز شده (IPI).....................

آموزش انفرادي هدايت شده ( IGE).................

بخش دوم :......................................

 تاريخچه‌ي خلاقيت ...............................

 نوآوري در يونان باستان .......................

 خلاقيت در قرن نوزدهم ..........................

 خلاقيت در قرن بيستم ...........................

 ابعاد خلاقيت ..................................

 نيازهاي افراد خلاق ............................

1- نياز به كنجكاوي ...........................

2- نياز به رقابت ودرگيري بامسايل و مشكلات .....

3-  مسئوليت‌ پذيري ............................

4-  نياز به صداقت و جستجوي حقيقت .............

5-  نياز به تفاوت و استقلال ...................

نقش معلمان در باروري خلاقيت ....................

نقش معلم در بارور كردن خلاقيت دانش‌آموزان .......

 به 2 مرحله تقسيم مي‌شود .......................

الف – چگونگي تدريس به روش مشكل‌گشايي ...........

ب- تفكر خلاق ...................................

نقش معلم در ايجاد جو مطمئن ودلگرم كننده در كلاس

نقش مدرسه در توسعه خلاقيت دانش آموزان ..........

 راهبردهايي در پرورش خلاقيت ....................

 عوامل موثردر خلاقيت ...........................

 الف – نقش اطلاعات در خلاقيت ....................

ب- انگيزش و خلاقيت .............................

پ- خلاقيت وميزان قبولي از خود ..................

ت – رابطه محيط اجتماعي و خلاقيت ................

نتيجه .........................................

روشهاي پرورش خلاقيت ............................

1- تجربه براي ايده جويي سوخت مي‌سازد ..........

2- بازيهاي فكري- حل معما و جدول ..............

3- سرگرميها و هنرهاي زيبا ....................

4- خلاقيت با مطالعه پيشرفت ميكند ..............

5- نويسندگي به عنوان يك تمرين خلاقيت ..........

6-  تمرين درحل مسائل .........................

عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند....................

 1- عادات پيشين مانع حل مسائل‌اند ..............

 2- دلسرد كردن خود به عنوان يك عامل بازدارنده .

3- كم رويي مانع خلق ايده‌هاست ..................

4- تشويق ، ايده‌يابيرا پرورش ميدهد .............

5- نزديكان بهترين تشويقاند ....................

فصل سوم .......................................

 روش تحقيق ....................................

1) موضوع تحقيق ...............................

2) جامعه تحقيق ...............................

3) نمونه تحقيق ...............................

4) چگونگي نمونه‌برداري ........................

5) توضيح درباره نمونه‌ها ......................

6) ابزارتحقيق ................................

7) روش اجراي تحقيق ...........................

8) ابزار تحقيق ...............................

9) تحليل آماري ...............................

فصل چهارم ...................................

 جداول آماري ................................

جداول آماري .................................

جداول آماري .................................

جدال آماري ..................................

تجزيه و تحليلهاي آماري ......................

محاسبات آماري توصيفي ........................

نتايج .......................................

تفسير .......................................

 فصل پنجم :

خلاصه ........................................

 انواع روش تدريس ............................

 روشهاي سنتي تدريس ..........................

 روشهاي جديد تدريس ..........................

روش تدريس شاگرد محور ........................

روش تدريس معلم محور .........................

مشكلات و محدوديتها............................

 پيشنهادات ..................................

فهرست منابع فارسي ...........................

فهرست مجلات و نشريات .........................

 فهرست پايان نامه ...........................

فهرست منابع خارجي ...........................

ضمائم ...........................................

پرسشنامه محقق (‌جهت سنجش - روش تدريس ) .......

پرسشنامه خلاقيت ..............................

 

فصل اول

 

مقدمه

نظامهاي آموزشي و فعاليتهاي حاكم بر آن ،‌ با توجه به پيشرفت جوامع ،‌همواره دستخوش تغيير وتحول است و تحول آموزشي ، خود معلول تحول اجتماعي وتحول علوم و تكنولوژي است زيرا در يك جامعه ساده ،‌نيازها ساده و روش ارضاي نيازها نيز ساده است .

 در چنين جوامعي دايره‌ي آموختنيها گاهي آنچنان محدودند كه هر كسي مي‌تواند ادعا كند و بگويد :« هر آنچه آموختني است فرا گرفتم .» ولي در جوامع پيچيده و پيشرفته ، سرعت تحول نظامهاي آموزشي آنچنان سريع است كه هر چند سال يكبار ، در ساختار نظام آموزشي دگرگوني كلي ايجاد مي‌شود ،‌ و اين تحول به حدي است كه گاهي كساني سخن از جامعه بي‌مدرسه به ميان مي‌آورند . بهترين دليل در دنياي امروز ، با توجه به پيشرفت سريع علوم وتكنولوژي ، نه مي‌توان به تمام دانش موجود دست يافت ، و نه مي‌توان هر متخصصي را با هر خصوصيتي به كار تدريس و معلمي وا داشت .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول