تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه شواهد از کشورهای جنوب اروپا

توضیحات محصول

تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه شواهد از کشورهای جنوب اروپا

چکیده فارسی :

حسابداری دولتی (GA) و حساب های ملی (NA)  دو سیستم های گزارش دهی هستند که، اگر چه هدف آنها مقاصد مختلف می باشد، اما به هم مرتبط اند- اطلاعات مالی ادارات دولتی، برای حساب های ملی توسط حسابداری دولتی فراهم می شود. بنابراین، هم ترازی بین دو سیستم مسئله ای برای قابلیت اطمینان کل بخش عمومی که در نهایت توسط حساب های ملی به دست آمده است می باشد.

در زمینه اتحادیه اروپا، این یک امر حیاتی است، زیرا این انبوهه ها هستند که مرجع نظارت بر سیاست های مالی اساسی ارز یورو می باشند. با این حال، گرچه گزارش در حساب های ملی مبتنی بر تعهد و تحت سیستم اروپایی حساب های منطقه ای و ملی هماهنگ است، حسابداری دولتی هر کشور هنوز سیستم گزارشی خود را دارد، که اغلب مبنای نقدی در گزارش بودجه با مبنای تعهدی در گزارش مالی را ترکیب می نماید، از این رو نیاز به تنظیمات مبنای حسابداری هنگام برگردان داده ها از حسابداری دولتی به حساب های ملی وجود دارد.

شروع کار با تجزیه و تحلیل مفهومی تفاوت های مبنای حسابداری بین حسابداری دولتی و حساب های ملی و تنظیمات مورد نیاز هنگام برگردان داده ها از حسابداری دولتی به حساب های ملی است، این مقاله از شواهد سه کشور اروپایی جنوبی استفاده می نماید – پرتغال، اسپانیا و ایتالیا، که نماینده دیدگاه حسابداری جنوب قاره اروپا هستند، با گزارش بودجه مبتنی بر پول نقد، و الخصوص زمانی که کسری بودجه در آخرین سال ها قابل توجه بوده است – تا بتواند نشان دهد چگونه تنوع و مادیت این تنظیمات توانایی زیر سوال بردن قابلیت اطمینان از کسری بودجه را دارند که در نهایت در گزارش حساب های ملی ارائه می گردد.

یافته های اصلی نیاز به روش های استاندارد برای تبدیل مبنای پول نقد (حسابداری دولتی) به داده های مبتنی بر تعهد (حساب های ملی) را به عنوان یک گام مهم روشن می سازند، که باعث جلوگیری از دستکاری حسابداری، در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان از خروجی اطلاعات مفید برای هر هدف خرد و کلان می شود.

واژگان کلیدی:  حسابداری دولتی ، حساب های ملی ، گزارش بودجه ، بخش عمومی دولت ، کسری بودجه

چکیده انگلیسی:

Government accounting (GA) and National accounts (NA) are two reporting systems that, although aiming different purposes, are linked – public administrations’ financial information for the latter is provided by the former. Therefore, the alignment between the two systems is an issue for the reliability of the public sector aggregates finally obtained by the National Accounts.

In the EU context, this is a critical issue, inasmuch as these aggregates are the reference for monitoring the fiscal policy underlying the Euro currency. However, while reporting in NA is accrual-based and harmonised under the European System of Regional and National Accounts, the GA each country still hasits own reporting system, often mixing cash basis in budgetary reporting with accrual basis in financial reporting, hence requiring accounting basis adjustments when translating data from GA into NA.

Starting by conceptually analysing the accounting basis differences between GA and NA and the adjustments to be made when translating data from the former into the latter, this paper uses evidence from three southern European countries – Portugal, Spain and Italy, representing the southern Continental European accounting perspective, with cash-based budgetary reporting, and where budgetary deficits have been particularly significant in the latest years – to show how diversity and materiality of these adjustments may question the reliability of the budgetary deficits finally reported in NA.

The main findings point to the need for standardised procedures to convert cash-based (GA) into accrual-based (NA) data as a crucial step, preventing accounting manipulation, thus increasing reliability of informative outputs for both micro and macro purposes.

Keywords: Governmental accounting ; National accounts ; Budgetary reporting ; General Government Sector ; Deficita

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول