تبديل حسابداری تعهدی و بودجه بندي و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی

توضیحات محصول

چکیده:
در سالهای اخیر تغییراتی در حسابداری دولتی آشکار شده است و آن تبدیل سامانه ی مبتنی بر حسابداری نقدی به سامانه ی مبتنی بر حسابداری تعهدی دیده شده است . همان طور که حسابداران بخش دولتی نهادهای مرکزی در چنین برنامه هایی هستند، هدف این مقاله ، تمرکز بیشتر بر پیکر بندی دوباره هویت آنان و تغییر از سیستم حسابداری نقدی به سیستم حسابداری تعهدی و حسابداری تعهدی و بودجه بندی می باشد . نتایج حاکی از آن بوده است که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجب می شود تا شهروندان با دریافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها وهزنیه های یک دوره مالی ، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت درآمدهای یکدورهمالی برای تامین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالی ارتقا بخشند ارائه اطلاعات دقیق درآمدها و هزینه های سازمان های دولتی در گزارش های مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه این قبیل سازمان ها ، تصویر شفافی از عملکرد آن ها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده بی طرف ومستقل و نمایندگان قانونی شهروندان و سایر اسفتاده کننندگان اطلاعات مالی، ارائه نموده و ارزیابی ایشان را دقیق تر می نماید و در طی مسیر این تغییرات ، حسابداران با چالش های خاصی رد عکس العمل به شیوه های جدید مورد استفاده مواجه می گردند . این مقاله به بررسی برخی چالش های مختلف در هماهنگی با اصلاحات می پردازد .

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول