تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی

توضیحات محصول

 

چکیده

تنظیم کننده ها و سایر افراد اهمیت تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی را مشخص کردند. یکی از نقش های کمیته حسابرسی بررسی و نظارت بر واکنش مدیریت به توصیه ها و یافته های حسابرسی داخلی است. این مطالعه درمورد ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی شواهد تجربی ارائه می دهد. این مطالعه با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت های ذکر شده در انگلستان متوجه شد که درک بیشتر اجرای توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. نتایج نیز نشان می دهد که ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی تحت تاثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد.

کلمات مهم: کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، توصیه های حسابرسی داخلی

  1. 1.   مقدمه

اهمیت حسابرسی داخلی موثر و وجود یک کمیته رسیدگی موثر (AC)، به عنوان شالوده حاکمیت شرکتی خوب، به طور فزاینده ای در نتیجه سقوط های مالی مختلف شناسایی می شود (بدارد و گندرون، 2010). بسیاری از این سقوط ها در اوایل دهه 2000 رخ داد که باعث اطمینان بازارهای سرمایه به سقوط شد. درنتیجه، به نقش حسابرسی داخلی  (IAF) و نقش AC در کمک به هیئت مدیرانی که تعهدات مالی و امانتی خود را به عهده می گیرند بسیار توجه می شود (پوری، ترهان، و کاکار، 2010). (AC) به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی بررسی دقیق اطلاعات مالی شرکت و تسهیل کار حسابرسی داخلی و حسابرسان مالی را به عهده می گیرد. (AC) نیز موظف به نظارت بر IAF است. (AC) برای اجرای این وظایف باید به IAF کمک کند که به خاطر خود برای به عهده گرفتن مسئولیت های کمیته عمل می کند. علاوه براین، AC و IAF باید ضمیمه مدیریت ارشد شود، به طوری که آنها با سایر وظایف  سازمانی تضعیف نشوند (سو و بنی، 2011).

پژوهش آرشیوی قابل توجه نشان می دهد که ویژگی های AC بر حسابرسی داخلی تاثیر می گذارد (برای مثال، آدل و مایسا، 2013؛ ابوت، پارکر، و پترز، 2010؛ باروا، راما، و شارما، 2010؛ کالاهان و سویلو، 2010؛ کاهیل، 2006؛ مت زاین، سابرامانیام، و استوارت، 2006 و کنت، 2006؛ گودوین، 2003). بودجه حسابرسی داخلی به طور خاص با تعداد جلسات AC مرتبط است که نشان می دهد که AC مداوم از IAF بیشتر حمایت می کند که منجر به بودجه بیشتر حسابرسی داخلی می شود (باروئت و همکاران، 2010). با این حال، تحقیقات تجربی تاثیر این ویژگی ها را بر ادراک میزان موفقیت اجرای توصیه های حسابرسی داخلی بررسی نمی کند. این فقدان پژوهشی مطالعه اخیر را بر می انگیزد که با بررسی تجربی این موضوع که آیا ویژگی های خاص AC بر اثربخشی حسابرسی داخلی (EIA) تاثیر می گذارد برای پرکردن خلا تلاش می کند. ما با ادراکات حسابرسان داخلی ارشد (CIAs) درمورد اجرای توصیه های حسابرسی داخلی EIA را ارزیابی می کنیم. به عنوان انگیزه دوم به دنبال تعیین میزان تاثیر هر یک از ویژگی های AC بر EIA هستیم. بنابراین، نتایج این مطالعه تحقیقات موجود را تکمیل می کند و به روشی بر فرصت های تحقیقاتی بیشتر اشاره می کند.

مطالعه فعلی نیز تحقیقات اولیه را با ارائه ارزیابی متفاوت EIA توسعه می دهد. این مقاله ارتباط بین ویژگی های AC و ادراکات مربوط به میزان اجرای توصیه های حسابرسی داخلی را بررسی می کند، در حالی که مطالعات قبلی بر شاخص های دیگر، برای مثال، گزارش استقلال و مراحل بررسی تضمین کیفیت (کالاهان و سویلو، 2010)، بودجه حسابرسی داخلی (باروا و همکاران، 2010؛ کارسلو، هرمانسون، و راگوناندان، 2005)، و اندازه واحد حسابرسی داخلی و درک کارکنان با تجربه حسابرسی (مت زین و همکاران، 2006) تمرکز می کنند. گفته می شود که هر چه استقلال AC بیشتر باشد، درک اجرای موفقیت آمیز توصیه های حسابرسی داخلی بیشتر است. به همین ترتیب، ادراکاتی وجود دارد که اجرای توصیه های حسابرسی داخلی زمانی بیشتر است که تخصص بیشتری در میان اعضای AC وجود داشته باشد، و زمانی که AC جلسات مکرر داشته باشد. چهار ویژگی AC (استقلال AC، تخصص و اعضای AC، تعداد جلسات، و تعداد اعضا) به عنوان ویژگی های موثر بر EIA شناخته می شوند.

درمورد تاثیر این ویژگی ها بر EIA فرضیه هایی را تدوین کردیم و از طریق مدل های رگرسیون درمورد داده های جمع آوری شده از 188 CIAs در شرکت های انگلستان این فرضیه ها را ارزیابی کردیم که در بورس اوراق بهادار لندن ذکر شد. به دلیل اینکه محیط سازمانی انگلستان برحسب حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک کامل می شود این نمونه انتخاب می شود (زمان، 2001؛ زمان، هودیب، و حنیفا، 2011) که با دستیابی به مرحله ای که در آن کد حاکمیت شرکتی انگلستان (شورای گزارشگری مالی (FRC)، 2012b) بر مسئولیت هیئت مدیران اشاره می کند به طوری که با  تعیین خطرات قابل توجه شرکت برای کسب اهداف استراتژیک آن پذیرفته می شود. علاوه براین، هیئت مدیره باید رفتار خود را به طور سالانه در این رابطه گزارش کند.  

فرضیه های ما ناشی از این فرضیه است که نتایج بسیار موثر حسابرسی داخلی از AC بسیار مستقل،صالح و تعاملی به وجود می آید. چنین کمیته ای مستعد عمل در حیطه کنترل خود است و در نتیجه توصیه های حسابرسی داخلی که منجر به اثربخشی بیشتر حسابرسی داخلی می شود احتمالا باید به اجرا درآیند. 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول